9. november, 2010
Srečanje aktiva socialnih delavcev v Pristavi

V prostorih Reintegracijskega centra v Tržiču smo imeli prav posebne goste, saj se je odvijal aktiv socialnih delavk in delavcev iz zavodov za prestajanje kazni ter prevzgojnega doma, ki deluje v okviru uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. Uvodoma je udeležence pozdravil predsednik uprave Fundacije Vincenca Drakslerja Beno Fekonja in predstavil delovanje fundacije. Sledila je predstavitev programa Reintegracijskega centra s strani vodje programa Melite Žontar. Udeležence je predvsem zanimala narava programa in možnosti sodelovanja z zavodi za prestajanje kazni ter prevzgojnimi domovi. Robert Friškovec je predstavil programe zaporniškega vikariata. Na koncu smo si skupaj ogled sam reintegracijski center – Dom Vincenca Drakslerja.