14. avgust, 2012
pixel
Na razpisu smo uspeli s projektom Omamljen.si z delom

Fundacija Vincenca Drakslerja je bila na razpisu za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva s projektom OMAMLJEN.SI Z DELOM izmed 93 prijavljenih organizacij izbrana za izvajanje projekta razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji, ki ga v okviru 4. razvojne prioritete Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti ter 4.1 prednostne usmeritve Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 financirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.