2. oktober, 2013
PODPIS DOGOVORA O USTANOVITVI MEDGENERACIJSKE KOOPERATIVE

Za celovito reševanje  problematike medgeneracijskega sodelovanja smo podpisali  Dogovor o sodelovanju pri ustanavljanju Medgeneracijske kooperative, ki jo bodo na svojem začetku sestavljale organizacije: Fundacija Vincenca Drakslerja so.p., Medgeneracijsko društvo Z roko v roki, Center za socialno delo Kranj, Društvo vseživljenjsko učenje ter Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj. Kooperativa želi združiti vse organizacije v regiji, ki bodo aktivno sodelovale v široki paleti skupnih dejavnosti na medgeneracijskem področju in imajo namen pomagati mladini in starejšim pri vključitvi v širšo lokalno skupnost, razširiti mrežo pomoči ranljivim ciljnim skupinam, dvigniti kvaliteto življenja, zmanjšati in preprečiti socialno izključenost, spodbujati razvoj prostovoljstva v regiji, ter predvsem graditi in razvijati medgeneracijsko solidarnost.

 

IZJAVA ZA JAVNOST