16. junij, 2015
TUDI NIZOZEMCI STOPAJO NA POT SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p. je 16. junija 2015 gostila delegacijo poslovnežev in strokovnjakov s področja izobraževanja ter sindikata invalidov z Nizozemske. Obisk je organiziralo družba SLO In&Out z Nizozemske, ki jo vodi Slovenka, gospa Milka Krkač, ki se ukvarja s poslovnim sodelovanjem, svetovanjem in informiranjem ter kulturno izmenjavo med Slovenijo in Nizozemsko. Goste je zanimalo področje socialnega podjetništva, zlasti zakonski in strokovni okviri. Na Nizozemskem na novo vzpostavljajo socialno podjetništvo, ker so imeli do sedaj to področje organizirano zgolj preko invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov, podobno kot pri nas do leta 2012, ko je bil sprejet Zakon o socialnem podjetništvu. Fundacijo so izbrali kot primer dobre prakse, ki je bilo ustanovljeno kot prvo socialno podjetja na Gorenjskem in peto v Sloveniji. S strani vodje socialnega podjetja Gregorja Tomšeta, so bili opozorjeni na pasti, ki jih prinaša socialno podjetje, če niso sprejeti tudi ustrezni podzakonski akti, da se ne bi zgodilo tako kot pri nas, da ima pogosto socialno podjetje manjše pravice kot običajna d.o.o. in brez ugodnosti, ki bi jih moralo imeti socialno podjetje, ki zaposluje osebe z omejenimi zmožnostmi dela (bivši odvisniki in invalidi). Poseben poudarek pa je bil dan zahtevi po zaposlovanju menedžmenta v socialnih podjetjih, ki mora imeti specifična znanja in sposobnosti ter poseben posluh za delo z zaposlenimi iz ranljivih družbenih skupin.

Gostom je bila s strani predsednice Uprave Fundacije Nade Bogataj Kržan in Gregorja Tomšeta predstavljena zgodovina Fundacije, njeno delovanje, Reintegracijski center, delavnice in trgovina. V nadaljevanju se je razvil zanimiv pogovor med gosti in člani Uprave o možnostih nadaljnjega sodelovanja in izmenjave izkušenj, tudi na področju strokovnega izobraževanja, kajti dva gosta sta bila iz visokošolskih izobraževalnih institucij.

Obisk so gostje nadaljevali v podjetju Domel v Železnikih, ker jih je zanimalo tudi delavsko upravljanje in lastništvo zaposlenih.

Milka Krkač (dir. SLO In&Out), Gregor Tomše in Nada Bogataj Kržan (FVD), Miekie Awatar (FNV union), Richard Duppen (Avabel Nederland B.V.), Koen Lau (Han University of Applied Sciences) Erik Pluijer (Christelijke Hogeschool Ede), Irena Dolenc in Jelka Bajželj (FVD).

 

V delavnici socialnega podjetja v Pristavi: Miekie Awatar (FNV union), Koen Lau (Han University of Applied Sciences), Davorin Bajt (prostovoljec), Richard Duppen (Avabel Nederland B.V.), Milka Krkač (dir. SLO In&Out), Erik Pluijer (Christelijke Hogeschool Ede)