16. junij, 2010
Odprtje doma Vincenca Drakslerja

VIR: http://www.kranj.si/povezava.aspx?pid=943, 16.6.2010

 

Ob 10-letnici delovanja Fundacije Vincenca Drakslerja je po zaključku 1. faze rekonstrukcije Doma Vincenca Drakslerja v Pristavi pri Tržiču ta 15. junija 2010 odprl svoja vrata za 10 ozdravljenih odvisnikov, da se bodo lažje ponovno vključili v družbo. V domu je 334 m² uporabnih površin, ki jih bodo uporabljali ozdravljeni odvisniki in strokovni sodelavci kot reintegracijski center.


Obnova doma se je začela v letu 2009 in v prvi fazi so zamenjali celotno ostrešje, obnovili klet, pritličje in prvo nadstropje ter obnovili fasado in lesen balkon. Do sedaj so za obnovo porabili več kot 390.000 EUR. Več kot polovico sredstev za obnovo so do sedaj prispevali g. Vincenc Draksler in donatorji, velik delež za obnovo pa je zagotovila tudi Mestna občina Kranj. Tako letos odprajo vrata Doma Vincenca Drakslerja za prvih 10 uporabnikov, t. j. ozdravljenih odvisnikov, ki počasi stopajo na novo življenjsko pot priložnosti brez drog. Za ozdravljene odvisnike bodo preko programa reintegracija zagotavljali tako bivalne zmogljivosti, strokovno vodeno resocializacijo v družbo kot tudi podporo pri izobraževanju in poklicnemu usposabljanju. Program reintegracije za ozdravljene odvisnike ob podpori Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter fundacije že od leta 2008 izvaja Center za socialno delo Kranj na začasni lokaciji. Z novimi prostori bo lahko program zaživel v polni meri, saj razpolaga v pritličju z večnamenskimi prostori za zunanje uporabnike in bivajoče v domu. Prav tako pa bo lahko 10 uporabnikov živelo v domu, saj so poleg namestitvenih kapacitet zagotovili tudi vse potrebno za aktivno življenje.

 

Dom Vincenca Drakslerja je umeščen v središče Pristave pri Tržiču, kar omogoča odlično izhodišče za povezovanje uporabnikov programa z lokalnim prebivalstvom. Zraven stavbe je še veliko dvorišče, letna hišica za raznovrstne delavnice, vrt ter gospodarsko poslopje. Notranjosti daje podobo tudi likovna oprema magistra likovnih umetnosti Klavdija Tutte in fotografa Igorja Pustovrha. V desetih županovih tekih je za dober namen teklo 7950 tekačev ter prispevalo 84 različnih donatorjev in podpornikov, ki so skupaj zbrali 199.441 EUR. Od tega je več kot polovico sredstev prispeval prav največji podpornik Vincenc Draksler. Mestna občina Kranj je za obnovo v zadnjih treh letih primaknila dodatnih 152.000 EUR. Pričakujejo, da bodo s pomočjo Rotary kluba Kranj uspešni na razpisu Rotary international za financiranje notranje opreme v višini 40.000 EUR.

 

Čaka še obnova mansarde, ki bo zagotavljala zmogljivosti za nadaljnjih 10 uporabnikov, skupno 20. Za dokončanje obnove je potrebno 82.000 EUR, s katerimi bodo obnovili dodatnih 135 m² uporabne površine, vključno z notranjo opremo.