9. avgust, 2010
pixel
Poziv za pričetek postopka izbora dveh predstavnikov NVO v delovni skupini za pripravo osnutka Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zmanjševanja uporabe prepovedanih drog do leta 2020

Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS je s strani Ministrstva za zdravje prejel poziv za pričetek postopka izbora dveh predstavnikov nevladnih organizacij v delovni skupini za pripravo osnutka Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zmanjševanja uporabe prepovedanih drog do leta 2020.

 

Za predstavnika lahko kandidirajo posamezniki, ki:

  1. imajo strokovno znanje s področja zmanjševanja povpraševanja in ponudbe prepovedanih drog,
  2. poznajo delo in interes NVO.

 

Izbrana kandidata bosta svoje delo opravljala od 1.9.2010 do 31.12.2010.

 

Za organizacije upravičenke lahko kandidirajo vse NVO, ki imajo v svojem statutu zapisano, da se ukvarjajo s programi zmanjševanja povpraševanja in ponudbe prepovedanih drog.

 

Vabimo vse zainteresirane, da sodelujete v postopku izbora. Rok za prijave za kandidate in upravičence je do ponedeljka, 23. avgusta 2010. Prijave pošljite na CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali elektronsko na veronika@cnvos.si.

 

Za dodatne informacije o postopku izbora so vam na voljo na tel. št. 01 542 14 22 ali veronika@cnvos.si.