20. julij, 2010
Mesec preprečevanja zasvojenosti

Mesec november se tudi v letošnjem letu nezadržno pribljižuje in skupaj z njim mesec preprečevanja zasvojenosti, v okviru katerega poteka njegova osrednja pprireditev - nacionalna konferenca preventive zasvojenosti.

 

Tema letošnjega preventivnega meseca bo namenjena lokalnim skupnostim s poudarkom na lokalnih akcijskih skupinah s področja drog in zasvojenosti.

 

V sklopu preventivnega meseca se bodo na nacionalnem nivoju, v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, izvedle naslednje aktivnosti:

 • Priprava in tisk posodobljenih informacij Kam po pomoč – vodič po programih pomoči na področju drog in zasvojenosti (preventiva in kurativa);
 • Nacionalna konferenca LAS in drugih pomembnih akterjev v lokalnih skupnostih;
 • Zbiranje informacij o dogodkih ob preventivnem mesecu in objava na spletnih straneh.

 

Kam po pomoč – vodič po programih

 

Da bi v vodiču ponudili kar se da izčrpne, ažurne in za končnega uporabnika koristne informacije, vas ob tej priložnosti prosimo za sodelovanje in vam ponujamo priložnost, da svojo dejavnost predstavite ciljnim populacijam. Vse tiste, ki izvajate aktivnosti s področja univerzalne, selektivne in indicirane preventive, prosimo, da na kratko opišete svoj program, ki naj vsebuje naslednje podatke:

 • Naziv organizacije
 • Naziv programa
 • Področje delovanja (univerzalna, selektivna, indicirana preventiva oziroma primarna, sekundarna ali terciarna preventiva)
 • Naslov
 • Regija
 • Telefon in faks
 • Elektronska pošta
 • Spletna stran
 • Kontaktni podatki o morebitnih organizacijskih enotah po posameznih regijah
 • Sodelovanje z drugimi organizacijami in ustanovami
 • Kratek opis programa – namen, cilji, ciljne skupine, glavne aktivnosti programa, izvajalci (informacije, pomembne z vidika uporabnika)
 • Vstopni pogoji oziroma pogoji sodelovanja (z vidika uporabnika)
 • Plačljivost (je program za uporabnike brezplačen – tako za posameznike kot organizacije)
 • Druge informacije o programu, za katere menite, da so pomembne za ciljno populacijo


Še enkrat želimo poudariti - naj bo opis kratek, jedrnat ter naj predstavlja predvsem pomembne informacije za ciljne populacije.

 

Ker je v nekaterih okoljih programov, ki se ukvarjajo s področjem zasvojenosti, tako preprečevanjem kot tudi rehabilitacijo ali zmanjševanjem škode, kar nekaj in ker želimo, da bi vodič zajel kar se da
veliko razpoložljivih virov pomoči, vas prosimo, da nam pomagate pri identifikaciji le-teh in nam dopišete, katere programe oziroma organizacije v vaši okolici bi še bilo smiselno vključiti v publikacijo.

 

Nacionalna konferenca preventive zasvojenosti

 

Osrednji dogodek preventivnega meseca – konferenca, bo potekal predvidoma v tednu med 6. in 11. novembrom 2010. Ker je na voljo še nekaj »manevrskega prostora«, vas vabimo, da nam posredujete svoje predloge, potrebe in želje glede strokovnih tem ter predavateljev, ki bi jih ob tej priložnosti želeli poslušati.

 

Dogodek je namenjen vam, izvajalcem aktivnosti na področju zasvojenosti, zato je tudi prav, da so vsebine kar se da praktične in uporabne.

 

Podatke o programih nam lahko vrnete tako po elektronski pošti na naslov branka.bozank@zzv-ravne.si kot tudi po navadni, najkasneje do 25.8.2010.


Za vsa morebitna vprašanja in dodatne informacije smo vam na voljo preko naslednjih stikov:

Branka Božank, telefon 8705 617, e-mail: branka.bozank@zzv-ravne.si
Nina Pogorevc, telefon 8705 624, e-mail: nina.pogorevc@zzv-ravne.si
Jerneja Lorber, telefon 8705 615, e-mail: jerneja.lorber@zzv-ravne.si


vir: Zavod za zdravstveno varstvo Ravne