29. december, 2011
pixel
Socialno podjetništvo

Fundacija Vincenca Drakslerja pripravlja projekt ustanovitve socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu. Možnost usposabljanja za delo ter zaposlitve v procesu reintegracije bo dodana vrednost reintegraciji, ki jo izvaja Reintegracijski center.

 

Zakon o socialnem podjetništvu: http://www.uradni-list.si/1/content?id=102703