18. februar, 2013
Usposabljanje na projektu

V ponedeljek 18.2.2013 smo pričeli z usposabljanjem v okviru projekta OMAMLJEN.SI Z DELOM. Usposabljamo deset oseb iz ranljivih ciljnih skupin in sicer bivše odvisnike od prepovedanih drog in alkohola, invalide in starejše brezposelne.