3. junij, 2015
OBISKALI SO NAS PREDSTAVNIKI EVROPSKE KOMISIJE

V torek, 2.6.2015 so nas v prostorih Fundacije Vincenca Drakslerja obiskali predstavniki Evropske komisije, Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti ter predstavniki ministrstev. Predstavili smo jim projekt »Omamljen.si z delom« kot primer dobre prakse izvedbe projekta in črpanja sredstev Evropskega socialnega sklada. Ogledali so si tudi delavnice socialnega podjetja in trgovino z rabljenimi in obnovljenimi predmeti.

Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p. je konec marca zaključilo s 30-mesečnim projektom »Omamljen.si z delom«, s katerim je uspelo leta 2012 na razpisu Ministrstva za delo družino in socialne zadeve izmed 92 prijavljenimi kandidati (17 izbranih). Operacijo je bila financirana v okviru Javnega razpisa za vzpodbujanje razvoja socialnega podjetništva II. »v okviru 4 razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in 4.1 prednostne usmeritve Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti« operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

Fundacija je v letu 2012 postala tudi socialno podjetje, kar ji je omogočilo prijavo na razpis. Projekt je omogočil:

-          Delovno usposabljanje in zaposlitveno rehabilitacijo bivših odvisnikov;

-          Obnovo gospodarskega poslopja in vzpostavitev delavnic v njem;

-          Nabavo strojev in opreme;

-          Usposabljanje mentorjev za delo z bivšimi odvisniki.

Proces reintegracije bivših odvisnikov, ki omogoča:

-          Prostovoljno vključevanje v proces;

-          Pogoj za vključitev je vzpostavljena abstinenca;

-          Čas namestitve je do 6 mesecev z možnostjo podaljšanja;

-          Vključitev v program temelji na spoštovanju in sprejemanju programa, pravilnika in dodeljenih odgovornostih;

-          Program vsebuje tudi delovno usposabljanje in zaposlitveno rehabilitacijo.

Vsebine projekta:

-          Zbiranje, obnova ter prodaja še uporabnih predmetov, ki jih ljudje kot odpadek pripeljejo v zbirne centre komunalnih podjetij;

-          Prenos dobrih praks znotraj EU in Slovenije;

-          Vabilo k sodelovanju podjetju CPU d.o.o., ki je že imelo izkušnje s tega področja;

-          Vabilo k sodelovanju pri projektu lokalni skupnosti (občine, podjetja, javni zavodi, fizične osebe, …).

Priprava projekta je terjala:

-          Poslovni načrt in vlogo za razpis MDDSZ »javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva;

-          Vključitev kot partnerja prvo socialno podjetje v Sloveniji CPU d.o.o.;

-          Predvidena sredstva v višini 299.863 € (od tega 100.000 € partner);

-          Trajanje projekta 30 mesecev;

-          Vključitev ranljivih skupin prebivalstva.

Izvedbo projekta sta poleg MDDSZ in ESS omogočila soustanovitelja, Mestna občina Kranj in g. Vincenc Draksler, ki sta prispevala sredstva za obnovo objekta za delavnice v Pristavi ter za zalaganje sredstev. Pri obnovi so izdatno pomagali tudi uporabniki Reintegracijskega centra.