27. januar, 2014
NOVA DELOVNA MESTA, MANJ ODLOŽENIH ODPADKOV

V socialnem podjetju Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p. smo v preteklem letu z dejavnostjo ponovne rabe predmetov, ki so jih občani kot odpadek pripeljali na Zbirni center Zarica, zmanjšali količino odloženih odpadkov za skoraj 7 ton. Z dejavnostjo ponovne rabe je bilo ustvarjenih 5 novih, zelenih delovnih mest, ki so primerna za ranljive skupine prebivalstva. V socialnem podjetju je bilo v preteklem letu na delovnem usposabljanju 19 biših odvisnikov od prepovedanih drog in alkohola in 4 invalidi.