21. april, 2010
Obisk vlade - nove priložnosti za ranljive skupine

Kranj, 20.april 2010


Na delovnem obisku vlade R Slovenije na Gorenjskem se je minister za delo, družino in socialne zadeve Ivan Svetlik srečal s predsednikom uprave Fundacije Vincenca Draklserja za odvisnike Benom Fekonjo. Tema razgovora je bila predvsem razvoj delovnega področja za ranljive skupine (vseživljensko učenje, socialno podjetništvo, zaposlitveni center,…). V ta namen se je pred časom formirala delovna skupina sestavljena iz predstavnikov MO Kranj, Centra za socialno delo Kranj, BSC – regionalne razvojne agencije, Zavoda za zaposlovanje in Fundacije Vincenca Drakslerja. Delovno področje skupine je priprava projekta z vključeno nacionalno in mednarodno podporo, ki bi omogočal ranljivim skupinam na področju Gorenjske aktivno vključevanje in socializacije v družbo. Fundacija Vincenca Drakslerja v Pristavi pri Tržiču razpolaga z večjim gospodarskim objektom in to je lahko ena od možnih lokacij za razvoj tovrstnih socialnih pobud. Prav tako pa je Beno Fekonja ministru predstavil zaključek prve faze obnove Doma Vincenca Drakslerja, ki bo omogočal ozdravljenim odvisnikom postopno vključevanje v normalno življenje.