31. maj, 2011
Dom Vincenca Drakslerja dokončno obnovljen

Pred enim letom smo zaključili obnovo kleti, pritličja, 1. nadstropja, fasade in strehe. Kmalu za tem je v polni meri zaživel program reintegracije, ki je namenjen resocializaciji ozdravljenih odvisnikov, ki potrebujejo pomoč in podporo pri ponovnem vključevanju v okolje. V letošnjem letu so bila zagotovljena srestva s strani MO Kranj in Rotary kluba Kranj v skupni višini 80.000 EUR in tako je upravi fundacije uspelo zaključiti obnovo mansarde. Za namen izvajanja programa smo tako pridobili dodatne štiri sobe, skupni večnamenski prostor in sobo za administracijo.

 

Na otvoritvi je zbrani množici spregovoril ustanovitelj Vincenc Draksler, ki je bil vidno ganjen in vesel tega dogodka. Posebaj se je zahvalil članom uprave in županu Mohorju Bogataju, ki pa se je za trud in uspešno vodenje uprave fundacije zahvalil predsedniku uprave Benu Fekonji in mu podelil malo plaketo Mestne občine Kranj. Župan občine Tržič Borut Sajovic je zadovoljen pohvalil vzorno sodelovanje med obama občinama, Gorazd Štrukelj, predsednik KS Pristava pa je nakazal nadaljno pripravljenost sosedov po dobrem sodelovanju.

 

Še posebni pečat je pustil pri obnovi objekta Rotary klub Kranj. Edi Stropnik, namestnik guvernerke za poddistrikt Rotary Slovenija je izrazil prepričanje, da je lahko danes vsak šampion in dodal, da je to zanj vsak, ki se je odločili za ozdravljenje. Podpredsednik Rotary kluba Kranj Igor Žula se je zahvalil vsem rotarijskim prijateljem, ki so pomagali s svojim znanjem in finančno pomočjo pri obnovi objekta. Izdatno smo lahko pomagali prav preko mednarodne fundacije Rotary international, je še dodal. Poseben izziv pa novi prostori predstavljajo za predstavnico Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Marjeto Ferlan Istenič, ki je obljubila, da bodo pripravili usmeritve za dodatne nadgradnje programa in tako strokovno in finančno pomagali pri izvajanju le tega.

 

Ob zvokih citer izpod prstov Anamarije Noč, Tamburaškega orkestra Kranj pod vodstvom Damirja Zajca in ubranih zvokih 6 letnega nadobudnega harmonikaša Jureta Kotarja je predsednik uprave Beno Fekonja v sklepnem govoru izpostavil, da s ponosom zaključuje uprava svoj mandat, da je večina zastavljenih ciljev presegla in da želi novi upravi veliko elana in dobrega dela. Vrata doma so ostala odprta za obiskovalce vse do večera.

 

Dom Vincenca DrakslerjaDom Vincenca DrakslerjaDom Vincenca Drakslerja