8. november, 2017
EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV

Evropski teden zmanjševanja odpadkov poteka v času od 18. do 26. novembra 2017 in v tem času želimo v socialnem podjetju Fundacije Vincenca Drakslerja aktivno sodelovati pri prepoznavanju možnosti ponovne rabe predmetov. Naš cilj je povečanje ozaveščenosti o problematiki odpadkov ter odgovornim ravnanjem z njimi in s ponovno rabo zmanjševanje le teh. Ukrepi, ki se izvajajo v evropskem tednu zmanjševanja odpadkov (European Week for Waste Reduction - EWWR) so usmerjeni ravno na področje ponovne rabe in njene promocije.

Fundacija Vincenca Drakslerja so.p. s svojo dejavnostjo ponovne rabe predmetov, ki jih občani kot odpadek pripeljejo na zbirne centre,  v sodelovanju s Komunalo Kranj, Komunalo Radovljica in Komunalo Tržič spodbuja aktivnosti za ponovno rabo, ki imajo pomembno vrednost za trajnostni razvoj. ki ne le spodbuja varovanje okolja s preprečevanjem nastajanja odpadkov, ampak prispeva tudi k družbenim ciljem, kot so boj proti revščini, socialni vključenosti in enakosti ter ustvarjanju novih delovnih mest za ranljive skupine.

S tem ciljem vabimo občanke in občane, da predmete, ki jih ne potrebujejo več in so še uporabni  ne zavržejo, pač pa jih oddajo za namene ponovne rabe na enem od naših zbirnih mest na zbirnem centru Komunale Kranj na Zarici in v Šenčurju ter na zbirnem centru Komunale Radovljica in s tem tudi sami prispevate svoj delež k družbeno koristnim ciljem.

Vabimo vas, da nas obiščete tudi v naših trgovinah s predmeti ponovne rabe v starem Kranju, na zbirnem centru Komunale Kranj na Zarici, zbirnem centru Komunale Radovljica ter v Pristavi pri Tržiču in z nakupom rabljenih predmetov prispevate k zmanjševanju porabe naravnih virov.

Dejavnost ponovne rabe bomo skupaj s komunalo Kranj predstavljali:

- v soboto, 18.11.2017 med 9. in 12. uro na zbirnem centru Komunale Kranj na Zarici;

- v sredo, 22.11.2017 med 12. in 17. uro pred vhodom v stavbo Mestne občine Kranj in

- v soboto, 25.11.2017 med 9. in 12. uro pred KrŠtacuno, na Maistrovem trgu 12 v starem Kranju.

 

Vabljeni!