12. maj, 2011
Nova uprava pričela z delom 1.6.2011

Nadzorni odbor Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike je na svoji 13. seji imenoval novo upravo za mandatno obdobje od 1.6.2011 do 31.5.2015 v sestavi Rok Jus, Nada Bogataj Kržan, dr. Peter Vencelj in Mirjam Toporiš Božnik. Za predsednico uprave so člani uprave izmed sebe izolili Nado Bogataj Kržan.

 

Imenovanje nove uprave se je začelo z javnim pozivom za evidentiranje kandidatov za člane uprave v začetku januarja letošnjega leta. Postopek je nadzorni odbor fundacije sprožil na podlagi tega, da »stari« upravi izteče mandat 31. maja 2011.

 

Člani uprave Melita Žontar, Mile Hodnik ter predsednik uprave Beno Fekonja so se na najlepši način – z izvedbo že 11. županovega teka Kranj 2011 in dokončanje obnove mansarde v Domu Vincenca Drakslerja, poslovili. Vez med staro in novo upravo prestavlja prav Nada Bogataj Kržan, ki bo z novo upravo čez poletje pripravila programske usmeritve nadaljnjega razvoja fundacije.