8. marec, 2010
Fundacija Vincenca Drakslerja in Evropsko ukrepanje na področju drog (EAD)

V okviru kampanije Evropsko ukrepanje na področju drog se je Fundacija Vincenca Drakslerja zavezala, da si bo na dnevni ravni prizadevala zagotavljati sredstva za zdravljenje in rehabilitacijo zasvojenih. Serdstva bomo pridobivali z različnimi donacijami.

 

V sodelovanju s Centrom za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo pri Centru za socialno delo Kranj, bodo potekali visokopražni prpogrami reintegracije odvisnikov, ozdravljenim odvisnikom pa bomo nudili finančno pomoč pri njihovi nastanitvi in jih podpirali pri nadaljevanju šolanja.