15. april, 2010
Vključeni v vsebinsko mrežo

Fundacija Vincenca Drakslerja se je v marcu 2010 vključila v vsebinsko mrežo, ki jo na področju: sociale, obravnave zasvojenih in preventivi na področju odvisnosti koordinira Inštitut za zasvojenosti, Eksodus-Z.

 

V mrežo se je naša fundacija vključili predvsem zaradi večje povezanosti nevladnih organizacij na področju sociale, izboljšanja informiranja, podpori pri strokovnem in vsebinskem razvoju ter povezavi slovenskih nevladnih organizacij z ustreznimi organizacijami v tujini.

 

Fundacija Vincenca Drakslerja se je s podpisom pristopne izjave zavezala, da bomo aktivno sodelovala in spremljala delovanje mreže. Prav tako si je pridobila pravico do sodelovanja in udeležbi na informativnih dogodkih, posvetih, brezplačnih usposabljanjih in izobraževanjih. Ob tem Fundacija poziva tudi ostale nevladne organizacije s področja Gorenjske, da se priključijo vsebinski mreži na področju: sociale, obravnave zasvojenih in preventivi na področju odvisnosti.